Statistické zpracování dat


 • Provádím statistické zpracování dat jakéhokoli druhu pro různé účely (seminární, bakalářské, diplomové, disertační práce a jiné).
 • Studentům pomohu s vytvářením statistik v programech Excel, SPSS, STATISTICA
 • Cena a doba zpracování je stanovena na základě dohody.

  Jak připravit data ke statistickému zpracování
  Statistické softwary vyžadují speciální zadávání dat do datové matice. Metrické proměnné zadáváme jednoduše číslem, který pro daný případ naměříme. Kategoriální proměnné musíme vždy kódovat do číselných kódů. V případě nominální proměnné pohlaví kódujeme muže číslem 1 a ženy číslem 2. Tedy ve sloupci pohlaví máme pouze čísla 1 a 2. Volba číselných kódů je na zadavateli. Ve statistickém software umíme pak kódy pojmenovat, aby ve výstupních tabulkách/statistikách bylo vidět, o které pohlaví se jedná. Ordinální (pořadové) veličiny kódujeme logicky dle pořadí čísly 1, 2, 3… Například proměnnou vzdělání zakódujeme následovně: ZŠ=1, SŠ=2, VŠ=3. Dodaná matice pro statistické zpracování obsahuje tedy pouze čísla.

  Začněte pracovat na výzkumu své závěrečné práce už teď.
  Chystáte-li se v tomto školním roce ukončit své studium bakalářskou, diplomovou či dizertační prací a víte, že budete muset v závěrečné práci statisticky zpracovat data odborného výzkum a nevíte si s tím rady? Poradím Vám, jak sestavit dotazník tak, aby byl statisticky zpracovatelný. Naučím Vás, jak připravit data pro statistickou analýzu dat a následně analýzu vypracuji. Každý vedoucí práce požaduje jinou formu zpracování ve vybraném software. Požadavkům vedoucího dokáži vždy vyhovět. Analýzy, které k závěrečným pracím pomáhám vytvářet, bývají často využity v odborných článcích a k dalším pokročilejším výzkumům.