Příprava na státní maturitní zkoušku

Připravím Vás na státní maturitní zkoušku z matematiky na základní i vyšší úrovni.

 • Příprava studentů maturujících v aktuálním školním roce by měla začít co nejdříve pravidelným doučováním jednotlivých okruhů a procvičováním vzorových testů.
 • Doučování může probíhat jak osobně tak on-line.

  Podmínky pro zahájení pravidelného doučování najdete v sekci Podmínky.

  Příprava na opravný termín MATURITNÍ zkoušky z MATEMATIKY
  Nejefektivnějším způsobem přípravy na státní maturitní zkoušku z matematiky je vypracování a pochopení všech úloh z testů minulých let. Je dobré získat jistotu v početních příkladech jako jsou úpravy výrazů, všechny typy rovnic a nerovnic. Způsob výpočtu je totiž pevně dán. Bodové hodnocení za tyto úlohy tvoří podstatnou část celkového hodnocení. Kromě slovních úloh se lze naučit systém veškerých dalších okruhů, které se v didaktických testech z matematiky objevují. I obávané slovní úlohy lze nacvičit jejich četným počítáním.

  Čeká Vás v tomto školním roce státní maturita?
  Pravidelně připravuji studenty ke státní maturitě. Úspěšnost mých studentů je téměř 100%. Jsou okolnosti jako je nervozita, které ovlivnit nelze, ale pravidelnou přípravou získáte jistotu ve svých postupech řešení matematických příkladů a slovních úloh. Při doučování používám všechny dostupné materiály z minulých let, tedy příklady ze zadání písemných zkoušek, ilustračních testů a doporučené literatury. Od počátku zavedení státní maturity sleduji vývoj v testování studentů. Dokáži se přizpůsobit potřebám studenta a zaměřit se na témata státní maturity z matematiky, v kterých dokáže student získat jistotu. Studenti pak ztrácí obavy z „propadnutí“ u státní maturity z matematiky.